ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

วันที่โพสต์: Feb 13, 2019 1:18:46 PM

ความเป็นมา

ปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค์กร

ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html

สภาพปัญหา/อุปสรรค

พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ ..ไม่รู้

เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง ..ไม่รู้

ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ ..ไม่รู้

ฯลฯ ..ก็บอกแล้วงัยไม่รู้

เมื่อเป็นเช่นนี้.. เอาเยี่ยงไรดีละ

อ่านรายละเอียดเพื่ิมเติมที่

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/log-book/rabbthabeiynkhumthraphysine-asset