ระบบเรียกชื่อโรงเรียน

วันที่โพสต์: Jun 02, 2019 2:20:24 AM

What is your school's name.

ระบบเรียกชื่อโรงเรียน

..อีกเหตุผลที่ทำงานข้อมูลทางการศึกษามานานคือ

    1. โรงเรียนชืออะไร

    2. เป็นโรงเรียนในโครงการอะไรบ้าง

    3. โรงเรียนในโครงการประจำปี/รุ่นอะไร

    4. มีโรงเรียนในโครงการนี้กี่โรงเรียน ปีไหน/รุ่นที่ท่าไหร่/จำแนกออกมาให้ที

แนวคิดการพัฒนา

วิเคราห์เลือกเส้นทาง