แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง by Google Map

วันที่โพสต์: Nov 21, 2020 8:40:30 AM

http://bigdata.loei1.go.th/tableMap.php?op=1

เอาแหละถ้าเราจะต้องใช้ Google Map ในการทำแผนที่

เดิม

  1. ใช้ iFrame จากข้อมูลพื้นฐานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สพฐ. http://data.bopp-obec.info/emis/gis-preview1.php?Area_CODE=4201

  2. ปัญหา API ของระบบน่าจะหมดอายุทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

  3. ใช้ iFrame จากแผนที่ของ Longdo สมัคร API ขอใช้ฟรี ผลเปิดดูแผนที่ได้ไม่กี่ครั้งโปรแกรมก็หยุดให้บริการ

ศึกษาเพิ่มเติม