แผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Jan 18, 2021 3:58:20 AM

PLC ระหว่างกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กับกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้โจทย์จากท่าน ผอ.สพป.ลย.1 ทำข้อมูลแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 - 5 ปี

คำถาม