กรอกแบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่โพสต์: Oct 18, 2016 2:9:41 AM

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการบริหารงานการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/PGqYrX ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คู่มือการกรอกข้อมูลสำรวจข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด.pdf.pdf (79.92 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 5)