การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

วันที่โพสต์: Apr 28, 2017 6:15:4 AM

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการมี ดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ของกลุ่มนโยบายและแผน เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

ดำเนินการดังนี้

เมนูปรับปรุงข้อมูล

3.2.1 แผนการรับนักเรียน

3.2.2 สอบได้/สอบตก สิ้นปีการศึกษา

3.2.3 สอบตกซ้ำชั้น

3.2.4 สอบได้ เรียนจบ

ดังรูป

เสร็จแล้วตรวจสอบเมนู โรงเรียน -> จำนวนนักเรียนรายชั้น ตรวจสอบและแก้ไขตัวแดงให้หมดแล้วยืนยันข้อมูล

2. ข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน CCT ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย 1