การประชุมจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

วันที่โพสต์: Jun 28, 2016 5:3:22 AM

  1. การประชุมจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย ๑ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนบ้านนาโคก

  2. โรงเรียนบ้านน้ำภู

  3. โรงเรียนบ้านนาดินดำ

  4. โรงเรียนบ้านแหล่งควาย

  5. โรงเรียนบ้านนาโป่ง

  6. โรงเรียนบ้านกกดู่

  7. โรงเรียนบ้านกกทอง

  8. โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งรัฐบาล

  9. โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

  10. โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

อ้างอิงข้อมูลที่ เครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ สพป.เลย ๑

PowerPoint

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ‎(โรงเรียนประชารัฐ)‎

ภาพกิจกรรม