การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

วันที่โพสต์: Jan 21, 2020 2:13:47 AM

ประชุมทางไกล Video Conference อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร โปรแกรม PSC (สำหรับ โรงเรียน) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น.

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมุลครูและบุคลากร (จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563) https://www.bopp-obec.info/home/?p=32298

โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับ โรงเรียน)

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) FULL ไม่ต้องลงตัว UpdateDownload

Update_PSC_โรงเรียน(ปรับปรุง_28มค63_เวลา15:12)Download

คู่มือ_Update_PSCDownload

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)Download

คู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) Download

คู่มือการใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) Download

ระบบส่งฐานข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รายงานภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16.30น. Click

ตรวจสอบการรายงานระบบส่งฐานข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รายงานภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16.30น. Click

💥💥 การดำเนินงาน P-School

🚫 ทุกโรงเพิ่ม/ลบ บุคลากรให้ครบเป็นปัจจุบัน

🚫 ปรับปรุงข้อมูลของทุกคนให้เรียบร้อยทุกช่อง

🚫 รร.อยู่ผิดตำบล ให้ยึดชื่อ รร.เป็นหลัก

🚫 ครู ตัวอยู่ไหน ลงระบบที่นั่น กรณีมาช่วยราชการ

🚫 ครูผู้ทรงคุณค่า ให้เลือกเป็นอัตราจ้าง

🚫 กรณีสอนทุกวิชา​ เป็นครูประจำชั้น กลุ่มวิชาที่สอน สอนวิชาไหนมากสุดให้ใส่วิชานั้นค่ะ

🚫 ข้อมูลการศึกษา กรอกเสร็จแล้วให้กดเพิ่ม ถ้ากดบันทึกจะเป็นการปิดหน้านั้น ข้อมูลที่กรอกไปจะไม่ขึ้น

🚫 เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ส่งออกข้อมูล ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งออกเด็ดขาด

🚫 เมื่อทุกโรงเรียนดำเนินการเสร็จให้ส่งออกข้อมูลมาเขต

โปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ สพท. (PAC)Download

คู่มือ การติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ สพท. (PAC) Download

คู่มือ การใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ สพท. (PAC) Download

Update_PAC_เขตพื้นที่(ปรับปรุง_28มค63_เวลา15:12)Download

คู่มือ_Update_PACDownload

นำส่ง สพฐ. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehgDwgAr1nsKCCSLE3_-EjwhQ8-2x-zR_JA_dI6JnJ3gk3Kw/viewform

ฐานข้อมูลนำส่ง สพฐ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563(เฉพาะ Admin เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย 1)

แนวทางแก้ไขการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

Region

Region > Adminitrative > Change system Local > ให้เลือก Thai (Thailand)

อ่านบัตรแล้วข้อมูลเป็นภาษาต่างดาว ทำตามนี้เลยครับ

https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html

https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html

ปิดโปรแกรม เสียบเครื่องอ่านบัตร เปิดโปรแกรมลองอีกครั้ง @มนตรี สพม.เขต35

รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือ

วันที่ 17 มกราคม 2563 การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

ถ่ายทอดสดประชุมทางไกล Page Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179908713126191&id=1842597526029852