ฐานข้อมูล DLTV ปี 2557

วันที่โพสต์: Dec 03, 2019 3:45:12 AM

  • ฐานข้อมูล DLTV ปีงบประมาณ 2557 ที่ทางศูนย์ทางไกลฯ จัดทำไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเทียบเคียงการกรอกข้อมูลใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ หากได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนจะได้นำไปอัพเดตต่อไป ทางที่อยู่ลิ้ง http://data.bopp-obec.info/dltv/index.php

  • การจัดสรรงบ DLTV จะจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กก่อนเป็นอันดับแรก แต่ที่เคยเล็ก แต่ปัจจุบันยังใช้ DLTV อยู่ ก็ให้กรอกข้อมูลมาก่อน หากสามารถจัดสรรได้ก็จะจัดสรรให้ ขนาดเล็กใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ในปัจจุบันกรอกข้อมูลมา อันนี้ต้องจัดสรรอุปกรณ์ DLTV เพิ่มให้ เพราะไม่เคยได้รับ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 ทางที่อยู่ลิ้ง http://gg.gg/dltv2564report หรือ https://bit.ly/382kwIn