ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"

วันที่โพสต์: May 11, 2017 5:32:2 AM

ขอเชิญ ผอ.สพป ทุกเขต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน หรือกลุ่มส่งเสริมฯที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ขอความอนุเคราะห์เขตพื้นที่แจ้งโรงเรียนรับชมผ่านทาง