ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline

วันที่โพสต์: Apr 23, 2017 7:56:57 AM

22-24 เมษายน 2560โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline"

gg.gg/ev-dlloei1