ประชุม Conference การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ.

วันที่โพสต์: Dec 17, 2019 2:33:32 AM

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนปลายทางรับชมรายการดังกล่าวตามช่องทางดังนี้

  1. www.vec.go.th

  2. http://www.r-radionetwork.com

  3. http://www.r-channel.net