ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560

วันที่โพสต์: Jun 11, 2017 5:31:56 AM

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ

นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ