ศึกษาดูงาน Big Data 1/2564

วันที่โพสต์: Mar 09, 2021 1:44:20 AM

ยินดีต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.๑

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.๑

จำนวน ๒๔ คน

ผลการศึกษาดูงาน BIG DATA สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ (chaiyaphum2.go.th)