สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้าน ICT จาก สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่โพสต์: Nov 28, 2017 2:25:32 PM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจาก สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยในการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการมาศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางไกลผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดย สพป.เลย เขต 1 เป็นเขตนำร่องการพัฒนาดังกล่าวทำให้มีผู้สนใจในการเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นโยบายของ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เพื่อความประหยัดเวลา ในการเดินทางมาประชุมของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความปลอดภัยในการเดินทาง ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูในสังกัดได้ดำเนินการสอนอย่างเต็มที่ เด็กนักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถส่งภาพ เสียง ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เข้ามาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังกล่าว