สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่โพสต์: Feb 05, 2019 3:40:49 AM

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

      • ทางที่อยู่ https://goo.gl/wwtu1x ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒