อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ

วันที่โพสต์: Jul 24, 2017 10:39:44 AM

เชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ

ด้วย สพฐ. ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทางไปแล้วนั้น

เนื่องจากโรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้รับการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทาง สพฐ. มีการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตใน 5 ช่องทางดังนี้

1.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

2.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)

3.www.obectv.tv

4.www.youtube.com/OBECTVONLINE

5.http://facebook.com/OBECTVONLINE

ทาง สพป.เลย 1 ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 5 ช่องทางตามข้างต้น โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่ http://202.29.172.63/dltv ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายละเอียดคู่มือการใช้งานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย >>Click<<