แนวทางแก้ไขปัญหาในการรับชมระบบ "ไทยคม" แจ้งยุติการใช้งานดาวเทียมไทยคม 5 ผู้ใช้จานดาวเทียม เปลี่ยนหัว LNB เปลี่ยนกล่องดาวเทียม ด่วนก่อนจอดำ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ได้อย่างต่อเนื่อง ปี 2563

วันที่โพสต์: Feb 28, 2020 7:32:3 AM

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม รายงานว่าบริษัทได้ดำเนินการโอนย้ายลูกค้าออกจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมดวงอื่นๆเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ยุติการใช้งานดาวเทียมและทำการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.52 น.(ตามเวลาประเทศไทย)บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารดาวเทียมเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งานได้รับบริการที่ต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สำหรับดาวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะดาวเทียมไทยคม 5 บริษัทได้พยายามดำเนินการกู้คืนระบบที่ขัดข้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตดาวเทียมและผู้เชี่ยวชาญหลายครั้ง แต่ไม่สามารถทำการกู้คืนระบบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ผลิตจึงแนะนำให้บริษัทดำเนินการปลดระวางดาวเทียม

ทั้งนี้ดาวเทียมไทยคม 5 มีการใช้งานมาแล้วร่วม 14 ปี โดยส่งขึ้นสู่วงโคจรตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทขอขอบพระคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้การอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

Credit :: https://siamrath.co.th/n/135703

แนวทางแก้ไขปัญหาในการรับชม

Credit ภาพ :: ท่านผอ.สมิง DLICT สพป.นศ.1

ผู้ใช้จานดาวเทียม เปลี่ยนหัว LNB เปลี่ยนกล่องดาวเทียม ด่วน !! ก่อนจอดำ หลังดาวเทียมไทยคม 5 ปลดระวาง https://www.it24hrs.com/2020/move-satellite-tv-thaicom5-to-thaicom8-thaicom6/?fbclid=IwAR1CaosqDWk9us0xmaM7xuxC9BjDIbtextaGPzv1PEDKPAV4cBiI-2la-TI