แบบสำรวจผู้ปกครอง - ความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

วันที่โพสต์: Mar 30, 2020 7:16:6 AM

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอให้คุณครูในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ได้ส่ง Link ให้กับผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

สพป. เลย เขต 1 กรอกข้อมูลทาง Link

  1. gg.gg/PESAO_LEI_1

  2. หรือ https://forms.gle/QMMDMLPmpEp4SFnW8

โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการรายงาน

  1. shorturl.at/coAFH

  2. หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/154_pkWrFoLel8FDDpjkvsiPWNjNO8uGmL7kfk76-Ows/edit#gid=1661668115

แจ้งสำรวจเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • เฉพาะ จนท.เขตพื้นที่เข้ารายงาน

    1. https://forms.gle/pSr9uiGULefpznmE6

    2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pHG1Gmi5jtz8LaJyUYuAKia3Jh48nhs7asSZkef9Zog/edit?usp=sharing