โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

วันที่โพสต์: Jul 19, 2017 5:56:1 PM

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<

สื่อการประชุม 21-22/07/2016 >>>Click<<<

รายงานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

    • แบบสรุปการใช้งานการใช้งานห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา /ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ >>Click<<

    • แบบสำรวจการใช้ห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา-ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ>>Click<<

โครงข่ายการติดต่องานโดยใช้ Social Network.ppt
Google Presentation

QR Code :

ติดต่อประสานงาน : ดุจดาว ทิพย์มาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

โทรศัพท์ 0 2288 5883

โทรสาร 0 2280 5561

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099 259 3332

อีเมล์ kudoaw@hotmail.com