โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน : SchoolMIS

วันที่โพสต์: May 16, 2017 4:12:3 AM

วิธีการแก้ไขปัญหา : การยืนยันไม่ได้

ระดับประถมหรือมัธยม แก้ปัญหาคล้ายกัน ท่านที่ติดปัญหายืนยันไม่ได้ดูวีดีโอทั้ง 2 ชุดนี้

ถ้าทำถูกขั้นตอนแล้ว - ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้