USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)

วันที่โพสต์: Feb 21, 2017 7:33:27 AM

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา" วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

      • บริษัทที่รับผิดชอบพื้นที่ สพป.ลย 1 >>บริษัทล็อคไวซ์-สกาย<<

https://www.facebook.com/100013293733382/posts/691534037966381/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2784520684897946&id=100000201256820

ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านของจังหวัดเลยที่ทางทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสำรวจพื้นที่ ใน"โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวนประมาณ 4,000 หมู่บ้าน"

ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ กสทช. จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เล่น

ในส่วนของโรงเรียน

    1. ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายหรือไม่

    2. เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร USO NET โรงเรียนต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา

    3. เตรียมข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าพื้นที่

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ USO