บันทึกเวลาการปฎิบัติราชการ AMSS++

วันที่โพสต์: Mar 22, 2020 11:52:30 AM

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาท(ดีไม่ 2 บาทคงหนักกว่านี้) ของเชื้อ COVID-19

รัฐบาลกำหนดให้มีการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่โดยกระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ประมาณนี้

กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช. www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH

 1. คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ข้อมูลเบื้องต้น

- ให้เลือกใช้งานหน่วยงานละ 1 โปรแกรม (จากทั้งหมด 3 โปรแกรม)

- ระยะที่ให้ใช้งานฟรี คือ 3 เดือน

- ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

หน่วยงานที่ดูแล::

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ) โทร: 021417010

WORK FROM HOME

ในส่วนของ สพป.เลย เขต 1 โดยท่าน ดร.รอง ปัญสังกา

ประชุมกำหนดแนวทางการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายไว้หลายประการ

หนึ่งในแนวทางดังกล่าว กำหนดให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสำนักงานทำงานที่บ้านได้ ให้มาทำงานที่ สนง.อาฑิตย์ละ 3 วัน

ภาระกิจ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นำเทคโนโลยีการทำงาน Work from home เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

  1. การลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ Time Stamp : พัฒนา AMSS++ บันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลามา - เวลากลับ amss.loei1.go.th

  2. การประชุมทางไกล Video Conference : ใช้ Google Meet ซึ่ง สนง.ทำความร่วมมือใช้ G-Suite อยู่แล้ว

  3. การติดต่อสื่อสาร Communication : ใช้ LINE Notify และ LINE กลุ่ม สนง.

เพิ่มเติมในส่วนของ Modules/work

** ยังใหม่อยู่ ลืม! ไม่ได้ลงเวลา/ลงเลยเวลา ลืม! ลงเวลากลับ

  1. ธุรการ : บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง

  1. เพิ่มรายงาน : บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง

เพิ่มเติมในส่วนของ Modules/holiday

 • กำหนดวันหยุดราชการ

เงื่อนไขการใช้งาน

  1. กรณีขออนุญาตไปราชการ/การลา โปรแกรมจะบันทึกหมายเหตุการปฏิบัติราชการโดยอัตโนมัติ

 1. กรณีเกิดความซ้ำซ้อนขออนุญาตไปราชการ/การลา ดังภาพข้างล่างนี้ (ต้องเลือกบันทึก 1 รายการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป)