การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาฯ

วันที่โพสต์: Dec 15, 2020 3:44:13 AM

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ท่าน ผอ.อิสรา กงวงษ์ นำบุคลากรร่วมประชุมทางไกลเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ ณ ห้องประชุมเทพสถิตย์