การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง

วันที่โพสต์: Dec 08, 2020 1:28:40 AM

รายงานรายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง

จุดที่ 7 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2564

ลำดับที่ 17 สพป.เลย เขต 1 3 คน

  1. นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศ โทร. 081 262 0147

    1. นายเริงศักดิ์ ปางชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด โทร. 088 536 7549

    2. นายยุทธพล ศรีพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โทร. 087 233 6293

ข้อมูลรายงาน อบรม7 จุด - Google ชีต

หนังสือสั่งการ 1606109715x164401103_1.pdf (obec.go.th)

รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม https://drive.google.com/file/d/1q6kgLMy0Y7_Xm0kWds1-_IrpXLqGJJNo/view?usp=sharing